• Topic 主题 トピック Topic Topic
  • Sign in

Akses pentadbir

SHOPLINE menyokong suntingan alamat emel pengurus kedai, tambahan pentadbir, merubah skop kebenaran, dan membenarkan pengesahan dwi-faktor. 

 

Langkah 1. Pergi ke tetapan

Di Muka depan SHOPLINE, pergi ke [tetapan] > [pentadbir dan kebenaran]

 

Langkah 2. Gambar keseluruhan halaman

Anda boleh menyunting alamat emel pengurus kedai, peti surat pengurus kedai, tambah pentadbir, ubah suai kebenaran pentadbir dan membenarkan pengesahan dwi-faktor untuk kedai anda di bahagian ini.

 

A. Edit alamat emel pengurus kedai

Tekan di alamat emel pengurus kedai untuk mengubahsuai alamat emel pengurus di dalam tetingkap timbul/pop-up window. Selepas pengubahsuaian ini, alamat pengurus akan dikemaskini secara seragam. Tekan ubahsuai untuk menyimpan perubahan ini.

 

B. Tambah pentadbir

Tekan tambah pentadbir untuk menambah pentadbir. Masukkan nama pentadbir dan alamat emel. Kemudian, tandakan ruangan untuk memberi kebenaran kepada pentadbir tersebut. Tekan butang tambah untuk menyimpan tetapan ini. 

 

C. Edit kebenaran akses pentadbir

 

Tekan pada butang “pensel” dibawah lajuran “beroperasi” untuk ke halaman tetapan. Tandakan atau buang tanda pada kebenaran akses untuk pentadbir ini. Ingan untuk klik kemas kini untuk menyimpan tetapan ini.

Untuk membenarkan akses sepenuhnya kepada pentadbir ini, tandakan “aktifkan semua kuasa”. Anda juga boleh memilih untuk memberi akses berlainan dengan memandakan runangan berasingan. Buang tanda untuk alih keluar akses kepada ciri tersebut. Klik kemas kini untuk menyimpan tetapan ini.

 

D. Edit pengesahan dwi-faktor yang wajib

 

Hidupkan butang untuk “aktifkan dwi-pengesahan dengan paksaan” untuk membenarkan pengesahan dwi-faktor. Tekan buka di pop up window untuk mengesahkan pilihan ini. 

 

Setelah ciri ini dibernarkan, semua pentadbir (termasuk dengan pengurus kedai) akan serta merta dilog keluar. Semua pentadbir hendaklah memasukkan kata laluan dan kod pengesahan dari emel untuk log masuk ke muka depan kedai. 

Ada soalan lagi? Serah permintaan

Komen