PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

Akses pentadbir

SHOPLINE menyokong suntingan alamat emel pengurus kedai, tambahan pentadbir, merubah skop kebenaran, dan membenarkan pengesahan dwi-faktor. 

 

Langkah 1. Pergi ke tetapan

Di Muka depan SHOPLINE, pergi ke [tetapan] > [pentadbir dan kebenaran]

 

Langkah 2. Gambar keseluruhan halaman

Anda boleh menyunting alamat emel pengurus kedai, peti surat pengurus kedai, tambah pentadbir, ubah suai kebenaran pentadbir dan membenarkan pengesahan dwi-faktor untuk kedai anda di bahagian ini.

 

A. Edit alamat emel pengurus kedai

Tekan di alamat emel pengurus kedai untuk mengubahsuai alamat emel pengurus di dalam tetingkap timbul/pop-up window. Selepas pengubahsuaian ini, alamat pengurus akan dikemaskini secara seragam. Tekan ubahsuai untuk menyimpan perubahan ini.

 

B. Tambah pentadbir

Tekan tambah pentadbir untuk menambah pentadbir. Masukkan nama pentadbir dan alamat emel. Kemudian, tandakan ruangan untuk memberi kebenaran kepada pentadbir tersebut. Tekan butang tambah untuk menyimpan tetapan ini. 

 

C. Edit kebenaran akses pentadbir

 

Tekan pada butang “pensel” dibawah lajuran “beroperasi” untuk ke halaman tetapan. Tandakan atau buang tanda pada kebenaran akses untuk pentadbir ini. Ingan untuk klik kemas kini untuk menyimpan tetapan ini.

Untuk membenarkan akses sepenuhnya kepada pentadbir ini, tandakan “aktifkan semua kuasa”. Anda juga boleh memilih untuk memberi akses berlainan dengan memandakan runangan berasingan. Buang tanda untuk alih keluar akses kepada ciri tersebut. Klik kemas kini untuk menyimpan tetapan ini.

 

D. Edit pengesahan dwi-faktor yang wajib

 

Hidupkan butang untuk “aktifkan dwi-pengesahan dengan paksaan” untuk membenarkan pengesahan dwi-faktor. Tekan buka di pop up window untuk mengesahkan pilihan ini. 

 

Setelah ciri ini dibernarkan, semua pentadbir (termasuk dengan pengurus kedai) akan serta merta dilog keluar. Semua pentadbir hendaklah memasukkan kata laluan dan kod pengesahan dari emel untuk log masuk ke muka depan kedai. 

Komen