• Topic 主题 トピック Topic Topic
  • Sign in

Tetapan Cukai dan Yuran

1. Sebelum penetapan

Sebelum anda mula menetapkan cukai di SHOPLINE:

Sila pastikan 3 perkara

  1. Sama ada negara jualan anda mengenakan cukai nilai tambah (VAT)/cukai barang dan perkhidmatan (GST) kepada pelanggan?
  2. Sama ada produk yang anda jual boleh dikenakan cukai (Contohnya, barangan digital tertakluk kepada VAT di Kesatuan Eropah).
  3. Sama ada anda perlu mengenakan cukai pengangkutan di kawasan yang anda jual.

Dapatkan nasihat profesional

SHOPLINE mengesyorkan agar anda melibatkan pakar cukai untuk memahami undang-undang berkaitan cukai negara/rantau yang anda pilih untuk membuat urusan jual beli. Usahawan hendaklah sentiasa semak dengan pihak berkuasa cukai tempatan yang berkaitan atau akauntan supaya kadar cukai yang  anda kenakan kepada pelanggan anda adalah betul, dan anda telah mengisytiharkan serta membayar cukai dengan betul.

 

Indikasi jelas

Jika produk atau kedai anda mengenakan cukai jualan/duti penghantaran kepada pelanggan, adalah disyorkan agar anda menyatakan peraturan cukai dalam deskripsi beli-belah, ringkasan produk serta menerangkan cukai dalam pilihan penghantaran. Ini adalah untuk memastikan bahawa pelanggan anda telah dimaklumkan sepenuhnya tentang pengaturan yang berkaitan sebelum melalui proses checkout.

*Nota: Fungsi ini hanya mengira cukai untuk kedai dan mengutipnya daripada pelanggan. SHOPLINE tidak menjelaskan atau membayar cukai untuk kedai.


2. Laluan

Di Admin SHOPLINE, pergi ke [Tetapan] > [Cukai dan yuran].

3. Cara penetapan

Langkah 1. Tambah rantau yang mempunyai cukai

Untuk "Kawasan kutipan cukai dan cukai", klik Tambah Kadar Cukai.

 

Langkah 2. Pilih negara/rantau

Tandakan kotak untuk memilih negara/rantau dari 7 benua yang anda ingin tembusi untuk membuat urusan jual beli.

Contohnya, jika anda menjual ke Australia, cari "Oceania" dalam senarai, kemudian tandakan kotak "Australia", kemudian klik "Pilih".

 

Langkah 3. Penetapan cukai penggunaan asas untuk negara/rantau jualan anda

Jika anda ingin mengenakan cukai penggunaan asas merentas seluruh wilayah, masukkan kadar cukai dalam ruangan untuk "Cukai merentas wilayah".

 

Langkah 4. Penetapan cukai pengangkutan

Sila masukkan kadar jika anda akan mengenakan cukai pengangkutan. Klik “Tambah” untuk menyimpan tetapan.

 

Langkah 5. Semak dan lengkapkan tetapan anda

Kawasan kutipan cukai, kadar cukai penggunaan dan kadar cukai pengangkutan akan dipaparkan pada senarai "Kawasan Kutipan Cukai dan Cukai" untuk rujukan mudah anda. Anda boleh mengklik “Sunting” untuk membuat perubahan, klik “Padam” untuk memadamkan rantau. Klik “Tambah Kadar Cukai” untuk menetapkan cukai bagi kawasan lain.

Ada soalan lagi? Serah permintaan

Komen