PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

Pengurusan Berbilang Domain dan Tetapan Ubah Hala

1. Pengenalan

  • Peniaga boleh menambah berbilang/beberapa nama domain, setiap nama domain boleh dipautkan ke kedai. 
  • Peniaga boleh 
  • Merchants can make settings for redirection (Set to be disabled by default).
  • Peniaga boleh membuat tetapan ubah hala (Ditetapkan sebagai tidak aktif secara lalai).

Jika peniaga mengaktifkan ciri ubah hala, semua domain yang diklik akan diubah hala ke domain utama. Jika ciri ubah hala dinyahaktifkan, pelanggan boleh mengakses kedai melalui domain yang berbeza. Domain yang berbeza tadi tidak akan digantikan oleh domain utama.

 

2. Laluan

Dalam Admin SHOPLINE, pergi ke [Tetapan] > [Nama Domain]. Klik Urus domain untuk mula mengedit nama domain.


3. Arahan

i. Pengurusan berbilang nama domain

Langkah 1. Pada halaman "Pengurusan domain", klik Tambah nama domain.

Langkah 2. Masukkan nama domain yang hendak ditambahkan, kemudian klik Cipta untuk menyimpannya.

 

ii. Tetapan Ubah Hala

Langkah 1. Klik Urus Domain untuk memasuki halaman Pengurusan Domain atau 'Domain Management', kemudian klik Aktifkan ubah hala.

 
Langkah  2. Dalam tetingkap pop timbul peringatan, semak semula jika anda ingin mengubah hala semua nama domain anda ke nama domain utama. Klik Aktifkan ubah hala untuk mengesahkan tindakan.

 

Ada soalan lagi? Serah permintaan

Komen