PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

Penyelesaian kepada Watak Bercelaru dalam Jadual yang Dieksport

Kandungan


Apabila menggunakan ciri "Eksport/Import Produk" dalam [Produk], SHOPLINE menggunakan fail format CSV yang boleh menyimpan sejumlah besar data untuk menyimpan maklumat produk. Walau bagaimanapun, sesetengah versi Excel semasa tidak serasi dengan fail CSV dan aksara yang bercelaru mungkin muncul apabila membuka fail CSV. Anda boleh menggunakan WPS (Windows, macOS) atau Numbers (macOS) untuk membuka fail CSV.

Selain itu, anda boleh merujuk kaedah berikut untuk menyelesaikan masalah mengikut senario sebenar. Jika anda perlu mengetahui versi Excel yang anda gunakan, anda boleh menyemak nombor versi melalui garis panduan rasmi Microsoft.

 

A. Penyelesaian kekal - Ubah suai format pengekodan sistem Windows kepada UTF-8 (untuk Windows 10 sahaja)

 

1. Klik ikon Mula dan pilih Tetapan.

2. Pergi ke Masa & Bahasa.

 

3. Pilih Bahasa dari menu kiri.

 

4. Klik Tetapan Bahasa Panel.

 

5. Dalam tetingkap pop timbul, klik Tukar tempat sistem.

 

6. Tandai kotak untuk "Beta: Gunakan Unicode UTF-8 untuk sokongan bahasa seluruh dunia", kemudian klik OK.

 

7. Selepas melengkapkan tetapan di atas, mulakan semula komputer untuk menyelesaikan masalah aksara bercelaru semasa mengeksport jadual.

 

B. Gunakan Notepad untuk mengubah suai format pengekodan fail CSV (Windows sahaja)

 

1. Klik kanan fail CSV yang dimuat turun dan pilih "Buka fail ini dengan Notepad".

 

2. Pilih [Fail] > [Simpan Sebagai].

 

3. Dalam format pengekodan, pilih format UTF-8, jangan ubah suai akhiran format fail, simpan sebagai ".csv". 4. Buka fail asal dengan Excel.

 

4. Buka fail asal dengan Excel.

 

 

C. Gunakan Excel365, Excel2016 dan versi yang lebih baru

 

i. Excel 365 (versi terkini)

Langkah 1

Buka fail csv yang dimuat turun dalam Excel, pilih [Data] > [Dari Teks/CSV].

 

Langkah 2

Selepas memilih fail yang dimuat turun dalam folder tempatan, klik Import.

 

Langkah 3

  • Pilih pilihan berikut dalam tetingkap pop timbul:
  • Asal fail: 65001:Unicode(UTF-8)
  • Pembatas: Koma Klik Muatkan untuk mendapatkan dokumen Excel yang tidak berfungsi untuk diedit.

 

 

ii. Excel 2013 atau versi yang lebih lama

Langkah 1

Buka fail csv yang dimuat turun dalam Excel, pilih [Data] > [Dari Teks].

 

Langkah 2

Selepas memilih fail yang dimuat turun dalam folder tempatan, klik Import.

 

Langkah 3

Dalam tetingkap pop timbul, pilih pilihan berikut: Pilih Terhad. Asal Fail: 65001:Unicode(UTF-8) Klik Seterusnya.

 

Langkah 4

Dalam tetingkap pop timbul, pilih pilihan berikut: Nyahtanda "Tab". Semak Koma. Klik Seterusnya.

 

Langkah 5

Pilih Teks di bawah "Format data lajur", kemudian klik Selesai untuk mendapatkan fail Excel yang tidak berfungsi untuk diedit.

 

 

 

 

Komen