PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

查看Shopee物流规范

Shopee商品在销售时,运费信息是商品的重要组成部分,商品的重量和体积将直接影响物流运费。

mceclip0.png

不同站点对于重量和体积的限制不同。

站点 重量限制 体积限制
MY 0.01-1000000.00kg 长:1000000cm,宽:1000000cm,高:1000000cm
SG 0.01-1000000.00kg
ID 1-1000000g
PH 0.01-1000000.00kg
TH 0.01-1000000.00kg
VN 0.001-999.999kg
TW 0.01-1000000.00kg

 

此外,部分物流渠道对于重量和体积还有额外的限制。

MY

物流名称 重量限制 体积限制
Standard(一级物流) - -
  Economy Delivery (Sea Shipping) - -
Economy Delivery(一级物流) - -
  Standard Delivery - -

 

SG

物流名称 重量限制 体积限制
Shopee Xpress ≤30kg 长:150cm,宽:150cm,高:150cm, 长+宽+高:300
J&T Express ≤30kg 长:150cm,宽:150cm,高:150cm, 长+宽+高:300
Ninja Van (Home Delivery) ≤30kg 长+宽+高:300
SpeedPost Economy ≤30kg -
Singpost - Normal Mail ≤2kg -

 

ID

物流名称 重量限制 体积限制
Reguler (Cashless)(一级物流) ≤100kg -
  JNE Reguler ≤50kg -
  J&T Express ≤50kg -
  SiCepat REG ≤50kg 长:120cm,宽:120cm,高:120cm
  Ninja Xpress ≤30kg 长:100cm,宽:100cm,高:100cm
  ID Express ≤50kg -
  Anteraja Reguler ≤50kg 长:50cm,宽:50cm,高:50cm
  Pos Kilat Khusus (Cashless) ≤50kg 长:35cm,宽:20cm,高:25cm
Same Day(一级物流) - -
  GoSend Same Day ≤5kg 长:40cm,宽:40cm,高:40cm
  GrabExpress Sameday - 长:40cm,宽:40cm,高:40cm
Next Day(一级物流) - -
  J&T Jemari ≤10kg 长:53cm,宽:53cm,高:53cm
  J&T Economy ≤50kg -
  JNE YES ≤50kg -
  Sicepat BEST ≤50kg 长:120cm,宽:120cm,高:120cm
Instant(一级物流) - -
  GrabExpress Instant ≤20kg 长:50cm,宽:50cm,高:50cm
  Shopee Xpress Instant ≤20kg -
Hemat(一级物流) - -
  SiCepat Halu ≤50kg 长:120cm,宽:120cm,高:120 cm
  J&T Economy ≤50kg -
  Anteraja Economy ≤50kg

长:50cm,宽:50cm,高:50cm,长+宽+高:1000000

Kargo(一级物流) - -
  JNE Trucking (JTR) ≤600kg -
  Sicepat Gokil ≤50kg 长:160cm,宽:160cm,高:160cm

 

PH

物流名称 重量限制 体积限制
J&T Express

≤50kg

长:150cm,宽:150cm,高:150cm
GoGo Xpress ≤20kg 长:100cm,宽:100cm,高:100cm

 

TH

物流名称 重量限制 体积限制
Registered Mail - Thailand Post ≤2kg

长:100cm,宽:100cm,高:100cm,长+宽+高:200

EMS - Thailand Post ≤20kg

长:100cm,宽:100cm,高:100cm,长+宽+高:200

Standard Delivery Bulky - ส่งสินค้าขนาดใหญ่ ≤300kg

长:200cm,宽:200cm,高:200cm,长+宽+高:600

Standard Delivery - ส่งธรรมดาในประเทศ ≤20kg

长:100cm,宽:100cm,高:100cm,长+宽+高:180

 

VN

物流名称 重量限制 体积限制
Hoả Tốc(一级物流) - -
  GrabExpress ≤30kg 长:60cm,宽:60cm,高:60cm
  Shopee Xpress Instant ≤30kg 长:60cm,宽:60cm,高:60cm
  beDelivery ≤20kg 长:60cm,宽:60cm,高:60cm,长+宽+高:150
Tiết kiệm(一级物流) ≤200kg -
  VNPost Tiết Kiệm ≤30kg -
Nhanh(一级物流) ≤200kg 长:200cm,宽:200cm,高:200cm,长+宽+高:200
  Viettel Post ≤100kg 长:140cm,宽:140cm,高:140cm
  Giao Hàng Nhanh ≤100kg 长:200cm,宽:200cm,高:200cm
  Giao Hàng Tiết Kiệm ≤20kg 长:100cm,宽:100cm,高:100cm
  VNPost Nhanh ≤30kg -
  J&T Express ≤70kg 长:140cm,宽:140cm,高:140cm
  Shopee Xpress ≤15kg 长:50cm,宽:50cm,高:50cm
  Ninja Van ≤100kg 长:150cm,宽:150cm,高:150cm
  BEST Express ≤120kg 长:180cm,宽:80cm,高:80cm
  Đang điều phối ĐVVC ≤70kg -

 

TW

物流名称 重量限制 体积限制
全家 - -
OK Mart - -
蝦皮店到店 - -
萊爾富-經濟包 ≤5kg 长:28cm,宽:28cm,高:28cm, 长+宽+高:45
萊爾富 - -
711 - -
黑貓宅急便 - -

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

还有其它问题?提交请求

评论